PIACOM tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

 Nguyễn Lê

 Phòng Tổng hợp
 07:25 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Bảy, 2021

Ngày 16.07.2021 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) đã tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Tham dự Hội nghị có ông Ngô Minh Tú – Tổng Giám đốc PGCC; ông Phan Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT PIACOM, ông Nguyễn Anh Toàn – UV HĐQT PIACOM; bà Đặng Thị Hồng Hà – Trưởng BKS PIACOM; Ban giám đốc; Trưởng các phòng ban; CBNV Công ty tham dự trực tuyến.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, sự bùng phát lặp lại và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, lãnh đạo PGCC, sự sát sao, quyết liệt, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự đoàn kết nhất trí của Tập thể CBNV, tình hình SXKD của PIACOM đã đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đạt 46,3% KH năm, bằng 151% so với cùng kỳ; Lợi nhuận đạt 34,8% bằng 102% só với cùng kỳ; Tiền lương và chế độ cho CBNV được đảm bảo. Các hợp đồng dịch vụ được thực hiện đảm bảo tiến độ, an toàn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng; Một số mặt hoạt động trọng tâm được triển khai tốt và có chiều hướng chuyển biến tích cực.

Ông Trần Ngọc Tuấn –Giám đốc PIACOM báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm

Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty có những chuyển biến tích cực, song đại dịch Covid 19 được dự báo sẽ còn nhiều phức tạp cùng khối lượng công việc còn lại rất lớn, PIACOM phải tiếp tục nỗ lực, không ngừng đổi mới sáng tạo, biến khó khăn thành cơ hội, quyết liệt hành động, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021 do ĐHĐCĐ giao.

Tại Hội nghị, các CBNV đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cũng như phương pháp đổi mới trong các mặt công tác: phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực và phát triển marketing.

Chủ tịch HĐQT ông Phan Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT ông Phan Thanh Sơn đánh giá năm 2020, 2021 ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng cũng là cơ hội vàng để công ty tập trung nhiều thời gian hơn cho các công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công tác marketing, đổi mới phương pháp quản trị…là các mặt công tác vốn dĩ đã tới lúc cần cải cách để tạo dấu ấn mới cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường. Xuất phát từ các vấn đề đó, HĐQT đưa ra 5 nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng từ 5-10%; Triển khai mạnh mẽ công tác marketing; Tiếp tục đầu tư nâng cấp sản phẩm theo hướng thông minh hóa; Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm các nhiệm vụ đã được triển khai và bước đầu đã có những chuyển động dù chậm so với kỳ vọng nhưng rõ nét và đúng hướng làm tiền đề cho việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lâu dài. Trong 6 tháng cuối năm, công ty phải đặt ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hơn để hoàn thành mục tiêu năm 2021. Ông mong muốn, toàn thể CBNV công ty triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra trên tinh thần: KHẨN TRƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – SÁNG TẠO – HÀNH ĐỘNG.

Ông Ngô Minh Tú – Tổng Giám đốc PGCC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Ngô Minh Tú – Tổng Giám đốc PGCC ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà PIACOM đã đạt được. Kết quả SXKD trong 6 tháng đầu năm của Công ty đã góp phần lớn vào kết quả chung của Tổng công ty. Ông tin tưởng vào sự đổi mới và cách làm của Ban lãnh đạo PIACOM, đồng thời đề nghị Công ty tận dụng mọi cơ hội nhằm duy trì và mở rộng các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường, thực hiện công tác tái cơ cấu, phân công lao động, việc làm phù hợp với tình hình thực tế.

Trao tặng bằng khen của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho CBNV có thành tích xuất sắc năm 2020

Nhân dịp Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã biểu dương và trao tặng kỷ niệm chương, Giấy khen, bằng khen của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp cho sự phát triển ngành xăng dầu cũng như các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Nguồn:   PIACOM