PIACOM tổ chức thành công ĐHĐCĐTN năm 2021

 Nguyễn Lê

 Phòng Tổng hợp
 03:47 CH @ Thứ Hai - 19 Tháng Tư, 2021

“Tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng từ 10%; Triển khai mạnh mẽ công tác marketing; Tiếp tục đầu tư nâng cấp sản phẩm theo hướng thông minh và tiện ích; Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp” là chủ đề chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM), tổ chức ngày 19.04.2021 tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có thành viên HĐQT, BKS, khách mời và đại diện cổ đông đại diện cho 2.801.470 cổ phần, tương ứng với 71.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Một năm vượt qua thách thức

Năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động kép của thiên tai và đại dịch Covid-19, song với nỗ lực cao độ của toàn hệ thống, PIACOM đã bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, ổn định, an toàn với những kết quả tích cực: Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao; Quy mô tăng trưởng phù hợp với diễn biến của thị trường và nền kinh tế; Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Tập đoàn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước; Bảo đảm đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động... Bên cạnh đó, PIACOM cũng thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ khó khăn với CBNV, người dân trước ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

Ông Trần Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty Báo cáo tại Đại hội

Cụ thể, năm 2020, Công ty ghi nhận mức tăng trưởng âm so với năm 2019, song doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành vượt kế hoạch của ĐHĐCĐ 2020 giao: Tổng doanh thu đạt 115,7 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 15,8 tỷ đồng. Doanh thu xuất khẩu đạt 2,1 tỷ đồng tương ứng 91.894 USD. Tỷ lệ chi trả cổ tức 20%.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi chưa từng có trong năm 2020, nhưng với phương châm “Chuyên nghiệp – Văn minh – Sáng tạo”, Ban Lãnh đạo PIACOM cùng toàn thể CBNV đã không ngừng nỗ lực, đổi mới trong suy nghĩ, chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ. Cùng với sự ủng hộ tích cực và giám sát chặt chẽ của HĐQT, PIACOM đã thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Tiếp tục đổi mới sáng tạo, quyết liệt triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu năm 2021

Năm 2021, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc,... Trong nước, Chính phủ xác định năm 2021 là bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII và Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với một số chỉ tiêu quan trọng: GDP tăng trưởng 6,5%; CPI bình quân ở mức 4%...

Đại hội thống nhất với một số chỉ tiêu kinh doanh của PIACOM năm 2021, cụ thể: Dự kiến tăng trưởng 10%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 17,5 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu 10%.

Chủ tịch HĐQT ông Phan Thanh Sơn phát biểu tại Đại hội

Dự báo dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và lâu dài, kinh tế thế giới cũng như khu vực sẽ có nhiều khó khăn biến động… Trước tình hình đó, PIACOM đã đưa ra các giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, PIACOM quyết tâm đổi mới sáng tạo hơn nữa, quyết liệt triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là 05 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua, cụ thể là: Tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng từ 5-10%; Triển khai mạnh mẽ công tác marketing; Tiếp tục đầu tư nâng cấp sản phẩm theo hướng thông minh và tiện ích; Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Sự - Phó Tổng Giám đốc PLX phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Sự - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khẳng định những kết quả mà PIACOM đạt được trong năm 2020 là hết sức đáng trân trọng, PLX sẽ tiếp tục ủng hộ PIACOM để phát triển như kỳ vọng.

Tại Đại hội, các cổ đông tham gia thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan công tác phát triển kinh doanh, vấn đề lao động và thu nhập cho lao động công nghệ … Các cổ đông đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty đã tìm được hướng đi phù hợp để phát triển công ty hướng tới mục tiêu doanh nghiệp CNTT và Tự động hóa ngành xăng dầu hàng đầu Việt Nam.

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

Đại hội đã thông qua các báo cáo, đồng thuận cao với mục tiêu và chương trình hành động năm 2021 của công ty. Đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PIACOM đã thành công tốt đẹp trong sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

Một số hình ảnh tại ĐHĐCĐTN năm 2021 PIACOM:

Nguồn:   PIACOM