PIACOM tiếp tục được cấp chứng nhận ISO 9001:2015

 Nguyễn Lê

 Phòng Tổng hợp
 02:27 CH @ Thứ Ba - 16 Tháng Mười Một, 2021

Ngày 28/10/2021 Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex (PIACOM) tiếp tục được cấp Chứng nhận ISO 9001:2015 sau khi được Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT tiến hành đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty.

Từ năm 2010, PIACOM đã bắt đầu triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 với gần 70 Quy chế, Quy định, Quy trình. Năm 2018 Công ty đã tiến hành rà soát, chuẩn hóa, tinh gọn hệ thống các Quy chế, Quy định, Quy trình và nâng cấp thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Vận hành Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hiện nay là tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã giúp cho hoạt động của công ty khoa học, hiệu quả, chất lượng của sản phẩm dịch vụ được nâng cao.

Việc thường xuyên đánh giá, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đã giúp PIACOM cải thiện đáng kể trong hoạt động quản trị điều hành, quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong các hoạt động, từ đó gia tăng lợi nhuận và mang lại các giá trị gia tăng cho khách hàng.

Chứng nhận ISO 9001:2015 tại PIACOM

Nguồn:   PIACOM