Thông báo tuyển dụng tháng 04 năm 2024

 05:18 CH @ Thứ Tư - 03 Tháng Tư, 2024

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex cần tuyển dụng bổ sung nhân sự để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên Nghiệp vụ ERP: 03 người
  2. Chuyên viên Quản trị hệ thống: 01 người

Chi tiết yêu cầu công việc, mô tả công việc và các thông tin khác xem Tại đây

Nguồn:   PIACOM