Thông báo tuyển dụng Đợt 1 năm 2024

 PIACOM

 PIACOM
 01:21 CH @ Thứ Sáu - 02 Tháng Hai, 2024

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex cần tuyển dụng bổ sung nhân sự để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu: 01 người
  2. Chuyên viên Lập trình phần mềm: 04 người
  3. Chuyên viên Nghiệp vụ SAP (phân hệ FICO): 02 người

Chi tiết yêu cầu công việc, mô tả công việc và các thông tin khác xem  TẠI ĐÂY.

Nguồn:   PIACOM