Thông báo tuyển dụng 2022

 PIACOM

 PIACOM
 03:32 CH @ Thứ Năm - 13 Tháng Mười, 2022

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex cần tuyển dụng bổ sung nhân sự để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1) Chuyên viên Kinh doanh: 03 người

2) Chuyên viên Triển khai – Bảo trì sản phẩm phần mềm: 09 người

3) Chuyên viên Lập trình phần mềm: 04 người

4) Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu: 01 người

5) Chuyên viên Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: 01 người

6) Chuyên viên Triển khai hạ tầng công nghệ thông tin: 01 người

7) Chuyên viên Triển khai – Hỗ trợ vận hành phần mềm (Chi nhánh): 01 người

Chi tiết yêu cầu công việc, mô tả công việc và các thông tin khác xem TẠI ĐÂY.

Nguồn:   PIACOM