PIACOM đào tạo hệ thống EGAS trong Petrolimex năm 2023

 PIACOM

 PIACOM
 05:23 CH @ Thứ Ba - 12 Tháng Mười Hai, 2023

Ngày 11/12/2023, PIACOM tham gia đào tạo hệ thống EGAS cho người dùng chính (Key User) trên toàn quốc do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức. Đây là lớp đào tạo nghiệp vụ quan trọng, bao gồm sự có mặt của các công ty xăng dầu thành viên thuộc Petrolimex.

Lớp đào tạo do các giảng viên của PIACOM truyền đạt với các nội dung như cập nhật các nghiệp vụ, quy trình mới tại khối Văn phòng & cửa hàng xăng dầu; Quản lý thông tin người mua hàng và biển số xe khi xuất hóa đơn bán hàng; Bán hàng toàn quốc; Giới thiệu các nội dung sửa đổi, phát triển năm 2023; Các tình huống lỗi thường gặp, nguyên nhân và cách xử lý.

Đặc biệt trong đó có giải pháp Xuất hóa đơn theo từng lần bán trên hệ thống EGAS, đáp ứng yêu cầu Nghị định 123/2020/NĐCP và Nghị định 80/2023/NĐCP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

EGAS là phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu thuộc bộ giải pháp quản lý chuyên biệt cho cửa hàng xăng dầu của PIACOM. EGAS đã được triển khai đầu tiên và áp dụng cho toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc của Petrolimex bao gồm hơn 2.400 cửa hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm tham gia đào tạo trưc tuyến Petrolimex Sài Gòn, Phó giám đốc Công ty Đào Văn Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp thu các giải pháp cốt lõi của hệ thống EGAS đặc biệt là kiến thức chuyên sâu dành cho đối tượng Key User đã có kinh nghiệm giúp cho việc thao tác và vận hành trên hệ thống hiệu quả hơn.Đồng thời, Ông Đào Văn Hùng yêu cầu các học viên được cử tham dự lớp đào tạo cần học tập nghiêm túc, chủ động nắm bắt kiến thức, hiểu rõ hệ thống để về phục vụ công việc hàng ngày. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của Công ty trong quá trình Petrolimex nói chung và Petrolimex Sài Gòn đang đẩy mạnh Chuyển đổi số.

Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Đào Văn Hùng phát biểu (Nguồn: Petrolimex Sài Gòn)

168 cán bộ công nhân viên của Petrolimex Sài Gòn tham gia đào tạo trực tuyến EGAS(Nguồn: Petrolimex Sài Gòn)

Nguồn:   Petrolimex KV2