Đại hội Công đoàn PIACOM nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

 Nguyễn Lê

 Phòng Tổng hợp
 07:50 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Mười, 2020

Sáng ngày 30/10/2020, Công ty cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex (PIACOM) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Hùng Sơn – Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc PGCC; Đồng chí Phan Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT, Bí thư Chi bộ PIACOM; Ban lãnh đạo và 81 đoàn viên công đoàn công ty đã đến tham dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn

Đại hội đã thảo luận và thông qua các Văn kiện do Ban Chấp hành Công đoàn PIACOM nhiệm kỳ 2016-2020 trình Đại hội; thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đại hội cũng thống nhất cao mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 do BCH Công đoàn PIACOM nhiệm kỳ 2016-2020 xây dựng và trình Đại hội. Với mục tiêu xây dựng văn hóa công ty “ Văn minh – Chuyên nghiệp – Sáng tạo”. Công đoàn PIACOM sẽ không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động bằng các chương trình công tác thiết thực, hiệu quả. Nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ông Trần Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Tuấn – Giám đốc công ty biểu dương sự nỗ lực của BCH CĐ trong Công ty nhiệm kỳ vừa qua, đã đóng góp rất lớn vào hoạt động SXKD chung của công ty. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh, xác định con người là trung tâm cho sự phát triển bền vững, vì vậy Công đoàn PIACOM nhiệm kỳ 2020-2025 phải là tổ chức có tư duy đổi mới và tầm nhìn thời đại về công tác nhân sự, cùng với Đoàn thanh niên dưới sự lãnh đạo của Chi bộ phát huy sáng tạo, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty.

Đồng chí Trương Hùng Sơn – Chủ tịch Công đoàn PGCC chỉ đạo Đại hội

Đại hội được nghe đồng chí Trương Hùng Sơn – Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc PGCC phát biểu chỉ đạo. Đồng chí đánh giá cao về vai trò của BCH CĐ PIACOM trong nhiệm kỳ qua và ghi nhận những thành tích của tập thể CĐ PIACOM đã góp phần vào thành tích chung của CĐ PGCC; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, CĐ PIACOM cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của CĐCS.

Đồng chí Phan Thanh Sơn – Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT PIACOM phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Phan Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT, Bí thư Chi bộ PIACOM chỉ đạo: Giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn bản lề cho sự phát triển của công ty. Công ty bước vào sân chơi lớn, với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước, cùng với yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Để đứng vững và phát triển, tập thể CBNV công ty trong đó lực lượng nòng cốt là các đoàn viên công đoàn phải luôn nỗ lực và không ngừng tự đổi mới về phương thức quản trị, về công nghệ, tập trung triển khai một số chương trình, hành động lớn: Thứ nhất là: Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp Chuyên nghiệp - văn minh - sáng tạo; Thứ hai là: Nâng cấp hệ thống sản phẩm, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; Thứ ba là: Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp bằng việc triển khai quyết liệt các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Hệ thống đánh giá hiệu suất KPI; hệ thống khung năng lực lõi CCF;

Kết thúc, Đại hội Công đoàn công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex đã bầu ra BCH công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí và bầu 11 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn lao động cấp trên.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Nguồn:   PIACOM