Đại hội đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2011 - 2013

 03:58 CH @ Thứ Tư - 11 Tháng Giêng, 2012
Được sự đồng ý của Ban chấp hành đoàn TCTYXD VN và đồng chí Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, ngày 31/03/2011 đoàn TN PIACOM đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2011-2013 và bầu ra được 5 đồng chí vào BCH mới, đồng thời tại đại hội cũng bầu ra được đồng chí Bí thư và đồng chí Phó Bí thư. Danh sách các đồng chí trong BCH mới như sau:
- Đồng chí Bùi Thị Hoài Giang – Bí thư
- Đồng chí Bùi Xuân Tùng – Phó Bí thư
- Đồng chí Phạm Chí Anh - Ủy viên
- Đồng chí Nghiêm Văn Dũng - Ủy viên
- Đồng chí Dương Văn Yên - Ủy viên


Ban chấp hành Đoàn thanh niên mới ra mắt

Giám đốc Công ty-Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn TCTy, Phó chủ tịch Công Đoàn chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban chấp hành Đoàn mới
Nguồn: