Đại hội công đoàn lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028

 PIACOM

 PIACOM
 03:19 CH @ Thứ Sáu - 17 Tháng Ba, 2023

Đại hội lần thứ VI Công đoàn Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) diễn ra trong không khí toàn thể đoàn viên, người lao động trên cả nước đang nỗ lực tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Tham dự đại hội có Ban lãnh đạo Công ty, ông Đinh Viết Hoàng - Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại và Xây lắp Petrolimex, ông Trương Hồng Sơn - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thương mại và Xây lắp Petrolimex, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể Công đoàn viên - người lao động PIACOM.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2023; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Biểu diễn văn nghệ tại đại hội

Tình hình chung

Giai đoạn 2020 - 2023, kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp do ảnh hưởng đại dịch Covid, chiến tranh Nga – Ukraine. Tình trạng lạm phát, khủng hoảng tài chính tiền tệ,... đã làm suy giảm kinh tế đất nước. Hoạt động của các ngành kinh tế rơi vào tình trạng hết sức khó khăn.

Năm 2022 với sự điều chỉnh chính sách linh hoạt của Chính phủ, kinh tế trong nước bắt đầu phục hồi, nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cùng với tác động của giá hàng hóa thế giới đã đẩy giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng lên nhưng nhìn chung, mặt bằng giá cơ bản đang được kiểm soát.

Trong hoàn cảnh đó, để ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực tìm mọi biện pháp ứng phó từ công tác sắp xếp lại Bộ máy tổ chức, tăng cường quản trị doanh nghiệp, xây dựng điều chỉnh cơ chế chính sách để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động làm đòn bẩy kinh tế gắn trách nhiệm, hiệu quả kinh doanh với quyền lợi của các tập thể và cá nhân người lao động.

Hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn phát động nhiều phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.

Từ những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V đề ra, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã cụ thể hóa thành chương trình hoạt động và triển khai thành nhiệm vụ cụ thể của từng năm, theo từng chuyên đề công tác.

Đánh giá chung người lao động PIACOM luôn tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Ban lãnh đạo Công ty; đoàn kết, tương thân tương ái; có ý thức đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội; khắc phục mọi khó khăn, thi đua phấn đấu phát huy năng lực, làm tốt nhiệm vụ và cùng Công ty hoàn thành kế hoạch hàng năm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2023, Công đoàn Công ty cùng toàn thể người lao động Công ty đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V - Công đoàn Công ty đề ra, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua cũng vẫn còn có những hạn chế. Từ đó, Ban chấp hành đã rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động công đoàn cho nhiệm kỳ tới, cũng giải pháp, hành động để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ.

Quá trình bầu phiếu Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tình hình thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Giá dầu thế giới biến động mạnh, khó lường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vì vậy, cần tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng đội ngũ người lao động và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của mỗi người lao động Công ty, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động.

Trong đó có những nhiệm vụ cần thực hiện: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo xây dựng đội ngũ nữ đoàn viên và người lao động trong tình hình mới; Tổ chức tốt Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT công đoàn và công tác tài chính công đoàn.

Nguồn:   PIACOM