Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

PIACOM
03:58' CH - Thứ năm, 18/06/2020

1

Chương trình Đại hội

2

Quy chế làm làm việc

3

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

3.1

Mẫu giấy ủy quyền Pháp nhân

3.2

Mẫu giấy ủy quyền Thể nhân

4

Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

5

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020

6

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

7

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

8

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

9

Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019

10

Báo cáo phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2020

11

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

12

Tờ trình, nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

13

Báo cáo miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

14

Tờ trình giới thiệu ứng viên bầu Thành viên HĐQT

14.1

Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Đình Thanh

15

Tờ trình giới thiệu ứng viên bầu Thành viên BKS

15.1

Sơ yếu lý lịch Bà Đặng Thị Hồng Hà

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn