Giới thiệu

Chia sẻ

Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

PIACOM hướng tới một doanh nghiệp cung cấp giải pháp Công nghệ thông tin và Tự động hóa hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp giải pháp quản lý bằng ứng dụng Công nghệ thông tin và Tự động hóa tốt nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để các thành viên phát huy tài năng và thụ hưởng thành quả.

Mang lại giá trị tối đa cho các nhà đầu tư.