Automation

08:36' SA - Thứ tư, 29/02/2012

PIACOM provide consulting services, design,integrated automation systems in the downstream petroleum sector: oil storage,pipeline transport and store fuel. PIACOM is the official system integrator ofautomation firms leading the world such as Rockwell Automation, Phoenix Contactand is the official partner of Emerson, FMC, MTS and Nomura - Tatsuno.

  • PIACOM offersintegrated solutions dedicated automation service of Export - Import andConservation in the Petroleum tank farm.
  • PIACOM also sync solutionAutomated petroleum sevices station.
Petrolimex Resources
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Products & promotions
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Visit Statistics
Total hits: .
Total hits of the month: .
Total hits of the day: .
Currently online: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn